16 november 2015

PREDIKAN: UPPBROTTETS SÖNDAG (MF)

Martin Fagerudd
Var beredd på att Gud är verkligen god
15.11.2015 kl. 9.30
Helsinge kyrka S:t Lars
Evangelium: Matt 24:36-44
 
Händelserna i Paris visar att vår värld alltid måste vara beredd på att människor är oberäkneliga. Många länder måste vara på sin vakt mer än någonsin, eftersom attackerna så som i Paris i förrgår skapar mycket oro och rädsla.
Många kristna ser det som tecken på att den yttersta dagen är här. Den här söndagen uppmanar Jesus oss att vaka. Man kan på något sätt förstå hans uppmaning väl. Vi lever inte i en fredlig och lugn värld. På många håll i världen pågår krig och människor måste fly sina hem.
Jag föreställer mig att det skulle vara verkligen hemskt att utsättas för något sådant. Tänk att fly allt man varit van vid under hela sitt liv, byggnaderna, människorna, grannarna och alla kamrater och vänner och så skulle alla spridas runt hela världen. Alla skulle söka sig en plats där de kunde få leva i fred.
Sedan är det ju också den saken, att man inte vet om man skulle vara välkommen dit. Det kan hända att människor där skulle säga. Hålls hemma, försvara er och låt ingen skingra er och skapa oro bland er. Då skulle vi säga, att det skulle vara lättare sagt än gjort.
Men det är bra att Jesus är på tidens puls. Han känner till världens oro. Han har själv mött den. Han fick inte leva i fred. Han tillfångatogs, plågades och dödades. Han hittade ingenstans varken någon säker eller lugn plats. Det är alltid oroligt när människor härskar och regerar.
Jesus talar idag om den yttersta dagen. Han jämför den med Noa och floden. Han konstaterar att människorna lever så som under tiden före floden. Man lever sitt liv och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Men Jesus säger inte att den yttersta dagen kommer för att människorna är onda.
Jesus säger att människorna bara gör ju det som håller dem vid liv. Det hör till Guds goda skapelse. Det som Jesus vill poängtera med att jämföra människorna inför den yttersta dagen med människorna före floden är att de utesluter Guds dom. Det var just för sådana som floden kom och den yttersta dagen kommer som en tjuv om natten för många.
Jesus säger att den yttersta dagen inte är oförklarlig fastän den är plötslig. Det visar med liknelsen om husägaren som kommer hem och tjuven som kommer om natten. Samtidigt visar han att domen skiljer åt människor så som i liknelsen om de två kvinnorna som mal och de två männen som plöjer på åkern, där bara den ena tas med.
Jesus säger att så här möter den yttersta dagen hela mänskligheten. Det gör också alla kristna. Jesus förklarar med andra ord att vi skall ta den på allvar. Det viktigaste han vill ha sagt med det att vi skall vara beredda.
Men den yttersta dagen är helt annorlunda än de sanslösa mordattackerna i Paris. Den yttersta domen beskriver Jesus som en helt annorlunda dag än de onda händelser vi hört om i våra dagar.
Jesus säger att på den dagen händer inget ont. Gud sätter sig på sin tron, vilket betyder att han har all makt. Men det är en sansad och god makt som vill göra upp med det onda, som människan gav utrymme åt. Därför sände Gud Jesus.
Fastän Jesus var oskyldig, tog han på sig straffet. Straffet har vi förtjänat för våra synders skull. Men istället för straffet, som vi hade förtjänat fick vi välsignelsen och det eviga livet, som vi inte har förtjänat. Med det här vill Gud fördriva all rädsla, så att vi skall lita på honom, att han är här idag och välsignar alla konfirmander och alla er som har sökt er inför Guds ansikte.

PREDIKAN: 24 SÖNDAGEN EFTER PINGST (MF)

Martin Fagerudd
Guds barn är fria
8.11.2015 kl. 10
Helsinge kyrka S:t Lars
Evangelium: Matt. 17:24-27
Petrus svarar snabbt på fariséernas fråga att Jesus betalar tempelskatt. Tempelskatten är en personskatt som alla 20 år fyllda israeliter skulle betala till templet när de mönstrades. Mönstring gjordes när man undersökte vilka män som var dugliga till militärtjänst. Det kallas nuförtiden i vårt land för uppbåd, men där betalas ingen skatt.
Vid mönstringen betalade alla tempelskatt som lösen för sitt liv, så att ingen olycka skulle drabba dem vid mönstringen. Så motiverar 2 Moseboken det. Pengarna skulle användas till tempel-tjänsten i uppenbarelsetältet, för att israeliterna skall bli ihågkomna av Gud. Där brände prästerna offer för folkets synder.
Det är förstås underligt att fariséerna ställer en sådan fråga till Petrus och att han svarar så snabbt. Ville de kanske snärja honom och var Petrus rädd för detta när han svarar så snabbt?
Det vet vi nu inte, men det intressanta i det hela är diskussionen mellan Jesus och Petrus. Jesus ifrågasätter Petrus svar till fariséerna. Kanske Jesus inte alls hade tänkt betala skatt?
Det som Jesus vill säga ser ut att vara ganska lätt att förstå. Jesus svarar ju helt enkelt ”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.”
Men tempelskatten går inte till kejsaren utan till templet. Fariséerna var inte lojala mot kejsaren och därför ville de inte betala skatt. Det är ett tecken på vem man lyder och vad man hör till. Fariséerna är nog lojala mot templet. Dit betalar de sin skatt, men de tvivlar på att Jesus betalar skatt dit.
I diskussionen frågar Jesus av Petrus "av vilka kräver de jordiska kungarna tull eller skatt, av sina söner eller av andra?" Av Petrus svar drar Jesus slutsatsen att Gud inte kräver skatt av sina barn. Guds barn har skattefrihet.
Jesus säger sedan åt Petrus vad han skall göra och han gör så och betalar tempelskatten för dem båda. Jesus vill nämligen inte att någon skall stöta sig honom och hans lärjungar. Han betalar inte skatten av tvång utan av frivillighet. Han gör det med hänsyn till den sociala omgivning där han lever, fastän han anser att Gud inte kräver skatt av sina barn.
En liknande motivering använder också Paulus i brevet till Romarna ifråga om att äta kött. Där var ju allt kött helgat åt de romerska gudarna, men för att inte stöta sig med de som ansåg att man inte skall äta sådant kött, så avhöll han sig, fast han ansåg att han är fri. Jesus hade också sagt att det inte är det som går in i människan som kan skada henne, utan det som kommer från hjärtat. Därifrån kommer både det onda och det goda.
Behöver alltså Guds barn betala kyrkoskatt? Apostlagärningarna berättar att den första församlingen hade organiserat med sin verksamhetsmedel så att de hade allt gemensamt, eftersom ingen ansåg att det de hade var deras. Ur den gemensamma kassan delade man ut åt alla efter deras behov.
Vi i Finlands kyrka har organiserat det på det viset att man inte ger all sin egendom utan var och en som har inkomst betalar en kyrkoskatt. Den som inte har inkomster behöver inte betala kyrkoskatt. Här i Vanda betalar vi en cent för varje beskattningsbar euro vi har i inkomst. Hur stor kyrkoskatten skall vara är inte en fråga som hör till trons centrum.
Gud kräver ingen skatt av sina barn. Det är inte för Guds skull vi betalar kyrkoskatt. Vi betalar inte heller för vi inte skall stöta oss med våra medmänniskor. Församlingen eller vår kyrka har bestämt att vi skall ha vissa tjänster i församlingarna. Vi betalar för den tjänst som dess innehavare utför. Vi betalar min och mina kollegers lön. Vi betalar för församlingens verksamhet.
Jesus löd samma lagar som alla andra människor, till och med under korsets lag, Men Gud är ändå Gud. Gud gör allt för sin Son och för sina barn. Gud betalar själv tempelskatten för sin Son, det som lagen kräver. Därför får alla Guds barn och Jesu lärjungar alltid önska sig av sin Far de gåvor av som de behöver för sitt liv.

01 november 2015

Predikan: 23 söndagen efter pingst (MF)

Martin Fagerudd
Förlåtelse finns för alla
1.11.2015
kl. 10 Helsinge kyrka St Lars
kl. 12 St Martins kapell
Evangelium: Matt. 6:14-15
 
Föreställ er en värld utan ondska. Hur skulle vi beskriva en sådan värld? Jag tycker själv att det skulle vara en perfekt värld. Det skulle inte finnas någon ondska. Det skulle inte heller finnas något som vi kallar för gott. Det skulle inte finnas någon godhetsskala, eftersom allt skulle vara perfekt. Det perfekta har ingen skala, det behöver det inte ha eftersom allt är fullkomligt.
I en perfekt värld skulle vi inte behöva kompensera det ofullkomliga. Det är just det ofullkomliga som behöver en kompensation, så att vi kan stå ut med det. Det som kompenserar det ofullkomliga bäst är kärleken. Det ofullkomliga, som namnet säger inte kan nå upp till något som är perfekt.
En värld utan ondska måste då vara en värld utan förlåtelse. Jo, det är lätt att föreställa en perfekt värld i det fallet. I en perfekt värld finns det inget som skulle behöva förlåtas. Ingen skulle behöva be om förlåtelse och ingen skulle behöva förlåta någon annan, eftersom ingen skulle göra något fel.
Bibeln förklarar inte varför det onda finns i vår värld. Skapelseberättelsen berättar om trädet på gott och ont. Det är ett träd som ger människan kunskap om det goda och det onda. Förrän de första människorna förstår det så kan vi betrakta deras liv förrän de upptäcker kunskapen på gott och ont.
Deras liv är ganska trevligt. Det är som på en paradisö, som man kan se reklamer om i olika media. Människor strövar omkring där i all sköns ro, när de är hungriga äter de av frukterna som växer på träd och på marken. När de är trötta så lägger de sig ner och när de vaknar stiger de upp och gör något trevligt. De behöver inte arbeta för att få mat, de har inget inrutat program utan får använda sin tid och sitt liv som de vill och som Gud har skapat för dem. De känner också Gud och umgänget med honom är naturligt och otvunget.
När är det förlåtelsen behövs? Jo det är då när människan vill ha kunskap om gott och ont. Varför vill människan ha kunskap om gott och ont? Jo därför att hon luras att tro att det inte finns någon död. Gud hade inte satt någon gräns för deras liv. De hade ett liv på obestämd tid, dvs hur länge som helst. Gud hade inte gjort något slutligt beslut om deras livstid. Han hade bara velat ge dem livet för att samtala med dem. Det kan man märka av att människan inte behövde arbeta. Hon kunde helt och hållet ägna sitt liv till att diskutera med Gud.
Människan är nyfiken och människan har också en fri vilja. Människan kan välja vad den vill. Det låter spännande att få bli som Gud och känna till alla hemligheterna om gott och ont. Med det är som att öppna Pandoras ask. När de en gång väljer att äta av den förbjudna frukten om det goda och det onda, då är inget lik sig mera.
Människan har plötsligt framför sig en söndrig värld. En ofullkomlig värld, där det goda och det onda sliter varandra i stycken för att få övertaget. För att inte det onda skall få övertaget så finns förlåtelsen. Hur skall man bli kvitt det onda.
Petrus ställer en fråga om förlåtelsen till Jesus 'Herre, hur många gånger skall min broder få göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse? Så mycket som sju gånger?, svarar Jesus: 'Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.' Petrus tror att sju gånger är nog, men Jesus säger att Petrus inte har fattat förlåtelsen ännu. Förlåtelsen är gränslös. Ifall du inte förlåtelser så har du ingen plats i Guds rike, säger Jesus. Att förlåta är att göra som Gud gör. Att inte förlåta är att göra som det ofullkomliga och onda gör.
Jag har träffat ateister som både kan förlåta och be om förlåtelse. Jag har också träffat kristna som varken kan förlåta eller be om förlåtelse. Men det finns ingen framtid utan förlåtelse, eftersom Guds rike finns i förlåtelsen.

25 oktober 2015

Predikan: Reformationsdagen (MF)

Martin Fagerudd
Salt är salt och ljus är ljus
25.10.2015
kl. 10 Helsinge kyrka St Lars
kl. 12 St Martins kapell
Evangelium: Matt 5: 13 - 16
 
Det finns väl ingen som tvivlar på att salt är alltid salt. Inte heller finns det någon som tvivlar på att ljus är alltid ljus. Den mineralen och det fenomenet kan inte mista sina omisskännliga egenskaper. De håller nämligen världen vid liv. Ljuset är grunden för livet och saltet hjälper oss människor att inte torka ut och att maten inte ruttnar. De här egenskaperna menar Jesus att kännetecknar också hans lärjungar.
I GT är saltet är en symbol för visdomen som kommer från himlen. De skriftlärda liknar saltet både vid Guds förbund och vid lagen, som förhindrar världen från att ruttna. Jesus säger att lärjungarna skall vara ett sådant salt.
Jesus säger också att lärjungarna skall vara världens ljus. Det är Gud och Jesus som världens ljus, som skall lysa genom lärjungarna, så de lyser inte av sig själva.
När Jesus säger att lärjungarna är världens salt och ljus, så menar han att lärjungarna håller fram Guds ord, Bibeln och Kristus. Med dessa ord om saltet och ljuset berättar Jesus om lärjungarnas uppgift i världen.
Lärjungar är Guds profeter som förkunnar för världen den lag som Jesus tolkar i Bergspredikan och om lärjungarna själva skall leva efter. När lärjungarna i alla tider gör det goda då är det Gud och Jesus som får lysa genom lärjungarna. Jesus är det enda ljuset. Det här säger Jesus i sitt viktigaste tal Bergspredikan. Jesus säger det här genast efter inledningen, i saligprisningarna.
I dem så beskriver han tre slags människogrupper som han kallar lyckliga. Han kallar de fattiga, sörjande, ödmjuka och de som hungrar efter rättvisa för lyckliga. Han kallar de barmhärtiga, renhjärtade, och de som håller fred för lyckliga. Han kallar dem som skymfas, förföljs och förtalas för lyckliga.
Det är svårt att säga på vilket sätt dessa människor är lyckliga. Deras tillstånd liknar snarare tragiskt. Jesus berättar inte hur dessa människor hamnat i sitt olyckliga tillstånd, men så beskriver han inte människor i allmänhet, eftersom de här människorna inte är vilka människor som helst. Dem Jesus nämligen beskriver är en människorgrupp som han känner väl. Jesus talar i Bergspredikan till sina lärjungar. Dessa olyckliga människor som han beskriver är hans lärjungar. Det är just de som skall vara världens salt och ljus. Det är de som har varit tillräckligt fattiga så att de hört Jesu budskap om frälsningen, som han räckt ut åt dem i den stund han talat till dem.
Lärjungarna har något som gör dem lyckliga. Ingen kan ta ifrån dem den här lyckan. De har fått frälsningen, räddningen och befrielsen. Livet må sedan ta vilka vändningar som helst för dem, men det de har är en livsgrund i sin tro som är saltet, Guds ord och ljuset, Jesus Kristus.
Många i vår tid tänker kanske att det är bäst att bevara sin tro för sig själv eftersom den kan bli hårt utmanad av andra och man är rädd för att förlora de och således grunden för sitt liv. Någon annan tänker kanske att man skall med alla medel övertyga en annan sin egen övertygelse att det är t.ex. fel att ta emot flyktingar.
Att uttrycka sin övertygelse är svårare i vår tid än på långa tier. Det kan leda till att man får hatpost per epost och blir förföljd på sociala medier o.s.v. Det finns otaliga exempel. Det är ett sätt att skrämma till tystnad. Det gjorde man i Nazityskland, det gjorde man i Sovjet. Det gör man i dagens diktaturer men tyvärr i allt större grad också i dagens demokratier.
Tystnaden är aldrig ett alternativ för Guds rike. Det är kännetecknande för Guds rike att kungöra Guds rikes vilja. Tystnaden kan heller aldrig vara ett alternativ för himmelrikets lärjunge. Guds rikes grundegenskap är att aldrig dölja ljuset eller att dämpa förkunnelsen, utan uppenbara dem för alla människor.
Det finns ingen och inget som kan rubba frälsningens grund. Inte ens ett liv i skymf, under förföljelse och i förtal. Det är ju saltet Guds ord och ljuset Jesus Kristus som tränger igenom, utan vilka vi inte kan vara salt och ljus.

13 september 2015

Predikan: 16 söndagen efter pingst (MF)

Martin Fagerudd
Guds omsorg
13.9.2015 kl. 10 Helsinge kyrka St Lars
Evangelium: Matt 6:19-24
När Jesus berättar något om Gud så antingen säger han något direkt om honom eller så visar den detsamma genom en berättelse. Det här sistnämnda illustrerar Jesus särskilt när det gäller Guds omsorg.
I sitt viktigaste tal, Bergspredikan, berättar han att fåglarna varken behöver så, skörda eller samla i lador. De får ändå sin föda varje dag. Liljorna behöver heller varken arbeta eller spinna. Ändå har de vackra kläder, att inte ens Salomo duger som jämförelse. Jesus menar att Gud överträffar i sin godhet och omsorg våra försök att trygga våra egna liv.
Det finns flere berättelser i Bibeln som visar hur Gud har omsorg om oss människor. En av dem berättar om Abraham och Sara. Abraham och Sara var barnlösa fastän Gud hade lovat dem att Abraham skulle få efterkommande lika tallrikt som stjärnorna på himlen. De trodde inte det var mera möjligt eftersom de båda var närmare hundra år gamla.
Min mormor brukade säga att Guds kvarnar mal litet långsamt och i det här fallet tänker jag nog också så. Sara kanske inte mera trodde på Guds löfte, eftersom hon gett Hagar till hustru åt Abraham för att få ett barn. När Hagar väntar sitt barn blir hon högmodig så att hon ser ner på Sara, som tar illa vid sig. När Sara skall bestraffa henne rymmer hon.
Hagar är på flykt i öknen norr om Röda havet, då en ängel möter henne vid en vattenkälla. Han ställer henne en fråga: ”Varifrån kommer du och vart går du?” Hon svarar att hon rymt från sin matmor. Då uppmanar ängeln henne att återvända och lovar att hennes efterkommande skall bli talrika. Hon skall föda en son och ge honom namnet Ismael. Hagar ger Gud ett nytt namn. Hon säger åt honom att ”Du är seendets Gud”.
Att Gud ser allt är tydligt och klart. Också den 139 psaltarpsalmen uttrycker det här ”Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?”
Gud ser också profeten Jona som försöker smita undan sitt jobb västerut, eftersom han tror att Gud inte kan nå honom där nära dödsriket som finns i väster. Men samma Psaltarpsalm säger också ”Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand."
Gud vet mycket om oss och han håller reda på oss. Han har omsorg om oss eftersom han skapat oss. Därför säger Jesus idag att fäst er inte vid det som förgår och inte består. Fäst er vid Gud!
Men det är ju så med oss att vi tror mera på det vi kan se. Därför säger Jesus någonting om ögat. Ett friskt öga kan se klart. Det låter ljuset flöda in i människan. Ett sjukt öga kan inte se klart. Det kan lämna människan i mörker och osäkerhet.
När Jesus talar om ögat, så menar han att människan ka se allt det goda och det goda Gud ständigt ger. Men ögat kan också göra oss blinda för allt Gud gör. Därför vill Jesus öppna människans ögon för Gud och hans omsorg.
Att öppna ögonen är en uppgift som våra frivilliga har samt våra nya medarbetare Åsa och Anders, när de alla tjänar i olika uppgifter er som är våra medsystrar och -bröder. De vill alla hjälpa er att hålla blicken fäst vid Gud vår Fader, som har skapat oss, vid hans Son som har räddat oss och vid den heliga Anden som ständigt hjälper och upplyser oss.
Därför betonar Jesus att man inte kan tjäna två herrar, både Gud och habegäret, eftersom man inte kan dela sin lojalitet mellan dem. Det här säger han eftersom han vet att människans verkliga problem är att hon litar så litet på Gud.
Om en gång fåglarna får sitt dagliga bröd utan att arbeta, om en gång blommorna har sina praktfulla kläder som inte ens den prakfulle kung Salomo kunde jämföra sig med, så hur mycket mera är då inte en människa. Henne har ju Gud skapat så att vi kan samtala med honom, kalla oss hans barn och ärva hans rike. Varför är det då så svårt att lita på honom?
Fastän Gud är dold och hans rike är dolt så betyder det inte att han har gjort allt det goda osynligt för oss. Vi kan se med våra ögon hans kyrka, var vi nu är samlade, vi kan se våra systrar och bröder. Vi kan se hans tjänare som tjänar hans kyrka här i hans värld. Har ni bekymmer, så kasta alla era bekymmer på Gud, för han har omsorg om er. Och vänd er till era systrar och bröder, till hans församlings frivilliga och anställda tjänare, så får ni hjälp.
Vi har tagit del av Jesu viktigaste tal Bergspredikan. Det är det viktigaste för att han inleder det med löften istället för regler. Han lovar frälsning åt alla som är tillräckligt fattiga, så att de har öron att höra honom och ögon att se. Han ställer inga villkor.
Guds omsorg förekommer all vår omsorg om oss själva. Vi får inte bara höra att Gud har omsorg om oss, utan också erfara det i stunder när vi som mest behöver det, därför att han ser oss, känner oss och är alltid nära oss.